Communicatieschijf

Communiceren is het uitwisselen van woorden, gebaren en mimiek tussen twee of meer personen. De behoefte aan communicatie wisselt in de tijd en met de omstandigheden. Dit proces is weer te geven in een communicatieschijf. De schijf bestaat uit twee schijven. De binnenste schijf stelt het kind voor, de buitenste schijf de ouder.

Ouder en kind draaien om elkaar heen. Ze hebben alle twee communicatieve behoeftes. We ervaren deze behoeftes in ons dagelijks leven: ik wil kletsen, ik wil contact en ik wil afwezig zijn.

Ik wil kletsen

Als we gezellig kletsen wisselen de onderwerpen zich af en ook wie een beurt neemt. Het gaat wat heen en weer, duurt kort of juist wat langer. We kletsen over wat we die dag hebben gedaan, wat we nog gaan doen, over het weer, het konijn of de nieuwe bank. Er is een uitwisseling van ideeën en gevoelens, ervaringen en plannen. Gezellig kletsen kan met zeer uiteenlopende mensen (met je partner, vader of moeder, maar ook met de marktkoopman, je baas of de postbode). Meestal geeft het een goed gevoel zo met mensen in contact te zijn.

Ik wil contact

Op speciale momenten en met speciale mensen hebben we behoefte aan intiem contact. Vaak is dit in huiselijke of in ieder geval een bekende sfeer, tijdens het wandelen of in de auto. Het intieme contact bestaat tussen meestal twee mensen, die samen iets delen. Ze zijn open naar elkaars verhaal, gevoelens, ideeën en ervaringen. Ze luisteren en spiegelen. Intiem contact kan ook bestaan zonder woorden, met blikken of een troostende arm om iemands schouder.

Ik wil afwezig zijn

Soms hebben we behoefte om afwezig te zijn. Na een lange dag werken, met zorgen aan je hoofd of juist als je je lekker voelt. Je bent even op jezelf. Dat wil niet perse zeggen dat je niet praat. Soms is er wel een gesprek, maar ben je er met je aandacht niet bij, of bepaal jij het onderwerp van gesprek, zonder op de interactie van de ander te letten.