communicatie of pragmatiek...

Pragmatiek staat voor het gebruik van taal in een sociale context. In de volksmond hebben we het dan vaak over communicatie en interactie. Dat zijn gewoonten die gegroeid zijn in een bepaalde samenleving. Ze verschillen van cultuur tot cultuur en verschillen ook van moment tot moment: bij het beantwoorden van een vraag van een leerkracht gebruikt  een kind andere taal, en mimiek en gebaren, dan bij het beantwoorden van een vraag van een leeftijdsgenootje.