Home

Welkom bij logopediepraktijk 'Praktijk voor Kind en Communicatie'. 

Praktijk voor Kind en Communicatie is er voor kinderen die moeite hebben met de spraak, taal en/of communicatie, onder andere als uw kind:  

 • niet goed verstaanbaar is
 • laat is met praten
 • weinig aandacht heeft voor taal
 • korte of kromme zinnetjes maakt
 • te weinig taal begrijpt
 • weinig woorden kent
 • niet op woorden kan komen
 • van de hak op de tak springt
 • niet of moeizaam vertelt buiten het hier en nu
 • moeite heeft aan te sluiten bij de ander
 • niet durft te praten buitenshuis of
 • ... 

Dan is er mogelijk sprake van een logopedisch probleem. Op deze website vindt u informatie over logopedie en over mijn specifieke werkwijze, waaronder de communicatieschijf die ik heb ontwikkeld. 

Alles wat u wil weten over vergoedingen door de zorgverzekeraar, verwijzingen, manier van aanmelden en de behandeling vindt u onder voor ouders.

Wilt u de interactie van uw kind, met of zonder beperking, versterken, kijkt u dan naar de cursus: 'Met je Kind in Contact'.

logopedie Deventer, communicatie, spraak en taal. taalontwikkelingssstoornis, autisme, Asperger, ADHD, ADD, dyslexie en selectief mutisme