Welkom bij logopediepraktijk 'Praktijk voor Kind en Communicatie'. Logopedie wordt ingezet voor problemen met de mondmotoriek, het gehoor, de stem, spraak, taal of communicatie. Logopedie wordt voor kinderen vergoed door de zorgverzekeraar.

Praktijk voor Kind en Communicatie is gespecialiseerd in kinderen met problemen in de spraak, taal en/of communicatie. Ouders komen met hun kind naar de praktijk als hij of zij moeite heeft met onder andere:  de verstaanbaarheid, het vormen van zinnetjes, de woordenschat, het vertellen, het aansluiten bij de ander of niet durven te praten. Soms zijn er daarnaast problemen met de stem, het gehoor of het leren lezen.

Ouders kunnen de praktijk ook bezoeken om te werken aan een prettiger interactie met het kind. Ik heb daarvoor een communicatieschijf ontwikkeld. Door middel van de cursus 'Met je Kind in Contact' versterken ouders van kinderen met en zonder beperkingen het contact met hun kind. 

 
logopedie Deventer, communicatie, spraak en taal. taalontwikkelingssstoornis, autisme, Asperger, ADHD, ADD, dyslexie en selectief mutisme