Logopedie

Logopedie gaat over de mond en om alles wat met communicatie te maken heeft, namelijk:

  • spraak

  • taal

  • pragmatiek of communicatie

  • auditieve verwerking

  • mond

  • stem

  • gehoor

  • spellen en lezen.

Kinderen lijken hun moedertaal vaak als vanzelf te leren. Hoe een kind zijn of haar moedertaal leert, is te zien in dit filmpje. In mijn praktijk zie ik kinderen, waarbij het leren van de taal en de spraak niet vanzelf gaat. Met deze test checkt u of dat bij uw kind tussen 1 jaar en 6 1/2 jaar mogelijk het geval is. De moeite met taal kan een gevolg zijn van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Soms kan het kind wel voldoende taal gebruiken, maar zijn er problemen met de communicatie en/of de auditieve verwerking. Ook die kinderen zie ik in mijn praktijk. Of er is een combinatie van factoren, met mogelijke beperkingen aan de mond, de stem, het gehoor of een achterstand in het lezen en spellen. 

 
logopedie Deventer, kind en communicatie, spraak en taal. taalontwikkelingssstoornis, autisme, Asperger, ADHD, ADD, dyslexie en selectief mutisme

SPRAAK

De Nederlandse taal heeft verschillende klanken, waarmee we woorden maken. Kinderen leren die klanken door ze na te doen van bijvoorbeeld hun ouders. Daarvoor moet het kind goed horen welke klank gezegd wordt. Het kind probeert dat na te doen met de eigen tong, kaken, lippen, zachte verhemelte en huig. Dat is een motorisch en auditief ingewikkeld proces.

 
logopedie Deventer, kind en communicatie, spraak en taal. taalontwikkelingssstoornis, autisme, Asperger, ADHD, ADD, dyslexie en selectief mutisme

taal

Taal gebruiken we dagelijks, zowel mondeling als schriftelijk. Kinderen leren het van hun ouders en later leren ze op school heel veel nieuwe woorden. Het is belangrijk dat kinderen de Nederlandse taal goed beheersen. Dat kan naast het spreken van de moedertaal.

 
logopedie Deventer, kind en communicatie, spraak en taal. taalontwikkelingssstoornis, autisme, Asperger, ADHD, ADD, dyslexie en selectief mutisme

communicatie of pragmatiek

Pragmatiek is het kunnen gebruiken van de taal. De zinnen en woorden moeten we zo gebruiken dat een ander het begrijpt of bijvoorbeeld iets voor ons gaat doen. Ook moeten we inschatten wat de ander bedoelt. Als we vertellen houden we rekening met de luisteraar. Daarvoor moet je je kunnen verplaatsen in de ander. Communicatie gaat dus om de interactie met een ander.

auditieve verwerking.jpg

Auditieve verwerking

Voor een goede spraak-taalontwikkeling is het belangrijk dat het kind opvangt wat een ander zegt. Het kind moet zijn aandacht richten op de klanken die hij hoort en op de boodschap die de ander over wil brengen. Er is auditieve aandacht en verwerking nodig om taal en spraak te leren.