Werkwijze

Het leren van klanken, woorden en zinnen staat in mijn logopediepraktijk altijd in het teken van communicatie. De logopedische behandeling is daarom veel meer dan een les in taal en spraak. Ik help kinderen hun (verbale) communicatie verder te ontwikkelen.

Als de spraak/taalontwikkeling stroef verloopt, lijken sommige kinderen vooral afwezig te willen zijn, de aansluiting met anderen te missen of zich alleen te kunnen uiten in woede. Juist dan zoek ik naar een opening. Dat is een aftasten van wat nodig is:  het gezellig maken van de behandeling, benoemen van emoties en gedrag, meer structuur bieden of juist zorgen voor stilte en ruimte. 

Om de communicatie beter te snappen en te veranderen in een gewenste richting heb ik een communicatieschijf ontwikkeld. Ouders en kinderen leren hiermee, waar nodig, om hun behoeftes te ontdekken en uit te spreken.