Behandeling

Tijdens de logopedische behandeling wordt uw kind uitgenodigd met taal, klanken en verhalen bezig te zijn. Regelmatig volg ik cursussen om mij hierin verder te scholen. Ik ben lid van een kwaliteitskring en een samenwerkingsverband voor logopedisten. Ook ben ik geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

 
logopedie Deventer, kind en communicatie, spraak en taal. taalontwikkelingssstoornis, autisme, Asperger, ADHD, ADD, dyslexie en selectief mutisme

logopedie in spelvorm

Logopedie in spelvorm, onder andere gebaseerd op de Hanen-methode, is de basis voor een beginnende communicatie, voor kinderen die nog niet praten of vertellen, maar kan ook ingezet worden bij oudere kinderen om weerstand te overbruggen, contact te maken of emoties te uiten.

 
narratieve taaltekentherapie, logopedie Deventer, kind en communicatie, spraak en taal. taalontwikkelingssstoornis, autisme, Asperger, ADHD, ADD, dyslexie en selectief mutisme

narratieve taaltekentherapie

Narratieve Taaltekentherapie is er voor kinderen die moeite hebben met de communicatie, omdat zij bijvoorbeeld moeilijk uit hun woorden komen, kromme of onduidelijke zinnen maken, weinig aansluiten bij de ander, geen oogcontact maken, weinig woorden kennen of verlegen zijn.
 

 

 
de slang zegt 'ssss'

de slang zegt 'ssss'

spelend leren spreken

Met drie jaar spreken veel kinderen nog niet alle klanken in een woord goed uit. Sommige peuters zijn zo moeilijk te verstaan dat logopedie gewenst is. Ook sommige kinderen van vier jaar of ouder beheersen niet alle klanken. Dan wordt spelend leren spreken ingezet. Daarvoor gebruik ik onder andere Hodson en Paden en metaphon. Het kind kijkt en luistert in de praktijk, thuis en op school of de opvang filmpjes.
 

alledaags geluid.jpg

alledaagse geluiden memory

Om taal te leren moeten kinderen wel gericht zijn op geluid en taal. Sommige kinderen hebben voldoende profijt van de gerichtheid op taal en spraak tijdens de behandeling en thuis. Andere kinderen hebben extra oefening nodig. Dan spelen we bijvoorbeeld memory, waarbij het kind een alledaagse geluid moet koppelen aan afbeeldingen van die alledaagse bezigheden. Thuis kunt u ook spelletjes spelen met het matchen van geluiden aan afbeeldingen, zoals het geluid van een rits dichtdoen met het plaatje van hiernaast.