Logopedie in spelvorm ...

De volwassene speelt het spel van het kind mee. Daardoor ziet het kind zijn eigen handelingen gespiegeld en krijgt het her- en erkenning. Suggesties van het kind worden overgenomen. Door zo in contact te komen met zichzelf, kan het kind ook gaan aansluiten bij de ander. 

Communicatie wordt makkelijker doordat kind en volwassene op ooghoogte zijn, de volwassene verwoordt wat het kind doet en misschien denkt of voelt. Zo leert het kind te zeggen wat het ziet, zou willen of zou kunnen voelen.