spraak ...

Jonge kinderen leren eerst de eenvoudige klanken, zoals de /p/, de /m/ en de /a/. We kijken niet gek op als een twee-jarige zegt dat hij wil 'titte' (=zitten). Later, rond het vierde jaar hebben kinderen bijna alle klanken verworven. Langere woorden kunnen dan nog wel moeilijk zijn, evenals de letter /r/. 

Kinderen die logopedie krijgen hebben vaak moeite met clusters van medeklinkers (meerdere medeklinkers na elkaar), zoals /sch/ in school of achterklanken (klanken die achter in de keel gemaakt worden), zoals /k/ en /ng/ en dus de /r/. De /s/, /t/, /d/, /l/ en /n/ kunnen soms opvallen, omdat het kind de tong tegen of tussen de tanden plaatst.